เวลาเปิด-ปิดสวนสนุก คลิก
ส่วนสูงที่สามารถเข้าเล่น เครื่องเล่นได้  คลิก
แผนที่ Universal Studio japan  คลิก