การจอง : การจองหลายประเภท เช่น ตั๋วเด็ก , ผู้ใหญ่ นั้น ให้หยิบใส่ตะกร้าทีละประเภท