• ประกันภัยชั้น 1 คุ้มครองตลอดการเดินทาง ฟรี ! และค่าเสียหายส่วนแรกถ้าเกิดอุบัติเหตุ
  • บริการติดตั้งระบบนำทางในรถยนต์ (GPS) ฟรี ! ซึ่งสำคัญมากสำหรับการขับรถเที่ยวเอง
  • บริการจองบัตรทางด่วน ETC ฟรี ! ถ้าคุณต้องใช้
  • บริการเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ฟรี ! เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ
  • บริการเพิ่มผู้ขับขี่คนที่ 2 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ฟรี !
  • งดเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับ การรับ-คืนรถต่างสาขา ในจังหวัดเดียวกัน ฟรี !
  • ช่องทางการติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการชดเชยค่าเสียหาย ฟรี ! (รถเสีย ลมยางอ่อน และติดต่อเจ้าหน้าที่ ทันที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)