Pisanu

car category

Categories:

p1-thumbรถรุ่นเล็ก

ค่าเช่าประหยัด

p3-thumbรถมาตรฐาน

ขนาดทั่วไป

c6_mainรถพรีเมียม

สัมผัสความเหนือระดับ

a8_mainรถไฮบริด

ขับแบบประหยัดน้ำมัน

ALPHARD_mainรถครอบครัว

เดินทางเป็นกลุ่ม

m4_mainรถเอนกประสงค์

รถมากอรรถประโยชน์

สิทธิประโยชน์รถเช่า

Categories:
 • ประกันภัยชั้น 1 คุ้มครองตลอดการเดินทาง ฟรี ! และค่าเสียหายส่วนแรกถ้าเกิดอุบัติเหตุ
 • บริการติดตั้งระบบนำทางในรถยนต์ (GPS) ฟรี ! ซึ่งสำคัญมากสำหรับการขับรถเที่ยวเอง
 • บริการจองบัตรทางด่วน ETC ฟรี ! ถ้าคุณต้องใช้
 • บริการเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ฟรี ! เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ
 • บริการเพิ่มผู้ขับขี่คนที่ 2 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ฟรี !
 • งดเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับ การรับ-คืนรถต่างสาขา ในจังหวัดเดียวกัน ฟรี !
 • ช่องทางการติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการชดเชยค่าเสียหาย ฟรี ! (รถเสีย ลมยางอ่อน และติดต่อเจ้าหน้าที่ ทันที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

การใช้งาน JR Pass

Categories:

การใช้งาน JR Pass : คลิ๊ก

การจอง

Categories:

การจอง : การจองหลายประเภท เช่น ตั๋วเด็ก , ผู้ใหญ่ นั้น ให้หยิบใส่ตะกร้าทีละประเภท

หมดอายุ JR

Categories:

หมดอายุ : 90 วันหลังจากออกตั๋ว

ค่าประกัน NOC

Categories:

NOC (Non Operation charge) คือ ค่าเสียหายที่จ่ายให้กับโตโยต้า กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ, ถูกขโมย, เสียหาย, สกปรก ฯลฯ จนจำเป็นต้องซ่อมหรือทำความสะอาดรถ ลูกค้าจะได้รับยกเว้นไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทางธุรกิจในระหว่างนั้น

โดยมีรายละเอียดค่าเสียหายดังนี้

 • รถยังขับได้ เสีย 20,000 เยน
 • รถขับไม่ได้ เสีย 50,000 เยน

โดย NOC ครอบคลุมกรณียางแตก, จานปิดดุมล้อสูญหาย/เสียหาย

[ค่าซ่อม/ค่าเปลี่ยนฟรี] รองรับปัญหาที่เกิดกับยางด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ : ไม่ต้องเสียค่าซ่อมยางที่เสียหาย, ค่ายางใหม่และค่าแรงกรณีต้องเปลี่ยนยาง, ค่าจานปิดดุมล้อที่สูญหาย และค่าล้อกรณีล้อเสียหาย

หมายเหตุ :

 • การเปลี่ยนยางอะไหล่ โปรดใช้จุดบริการของบริษัทประกันที่ระบุไว้ หรือเปลี่ยนด้วยตนเอง
 • หากรถยนต์ไม่มียางอะไหล่และยางแตก โปรดใช้จุดบริการของบริษัทประกัน อย่าใช้อุปกรณ์ปะยางที่ติดมากับรถเอง โดยรถจะถูกส่งไปยังอู่ซ่อมรถซึ่งอยู่ใกล้กับจุดบริการที่สุด (ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของจุดให้บริการบริษัทประกัน)
 • กรณีจำเป็นต้องปะยางฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ปะยางที่ติดมากับรถ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์ปะยางที่ติดกับมากับรถเอง
 • เมื่อจะเปลี่ยนยางใหม่ กรุณาแจ้งล่วงหน้าไปยังสาขาที่เช่ารถมา และเปลี่ยนยางโดยใช้ยางประเภทเดียวกับยางที่เสียหาย (กรณีนอกเหนือจากนี้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)
 • ในบางกรณี ลูกค้าอาจต้องสำรองจ่ายค่าซ่อมยางหรือค่าเปลี่ยนยางไปล่วงหน้าก่อน จากนั้นจึงนำใบเสร็จมาขอเงินคืนที่สาขาเมื่อลูกค้านำรถมาคืน

**โดยสามารถซื้อประกันครอบคุลมค่า NOC ได้ วันละ 180 บาท

Tokyo Skytree : สโลแกน

Categories:

เข้า Tokyo SKYTREE พร้อม Option เสริมตามสไตล์คุณ

Tokyo Skytree : สถานที่รับ Voucher

Categories:

 นำ Voucher ไปแลกที่ TOBU Tourist Information Center ASAKUSA @ TOBU ASAKUSA STATION

(เปิดทำการ 07.20 น. – 19.00 น. ทุกวัน)

TOBU Tourist Info Center Asakusa

imgCenter01

Tokyo Skytree : ระยะเวลาจอง

Categories:

*ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561

Tokyo Skytree : ยกเลิก

Categories:
ข้อมูลเพิ่มเติม

– ข้อมูลชั้นต่างๆของ Tokyo Skytree® คลิก

– การเดินทาง คลิก

– ข้อมูลร้านค้าใน Tokyo Skytree® คลิก

– กิจกรรมที่น่าสนใจ คลิก

การยกเลิก
ระยะเวลาในการยกเลิก อัตราค่าธรรมเนียม*
ก่อนวันรับบริการ 11 วัน ไม่มีค่าธรรมเนียม
8-10 วันก่อนวันรับบริการ 20 % ของค่าบริการ
2-7 วันก่อนวันรับบริการ 30 % ของค่าบริการ
1 วันก่อนวันรับบริการ 50 % ของค่าบริการ
วันรับบริการ 100 % ของค่าบริการ