Japan Rail Pass

JAPAN RAIL PASS คือบัตรโดยสารที่สามารถใช้ในการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ด้วยเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่บริหารงานโดยบริษัทJR ซึ่งครอบคลุมเครือข่ายรถไฟ รถไฟสำหรับเดินทางเข้าเมืองซึ่งให้บริการจากสนามบิน รถไฟหัวกระสุนหรือชินคันเซ็น (SHINKANSEN/BULLET TRAIN) รถไฟในตัวเมือง รวมทั้งรถเมล์และเรือข้ามฟาก ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในญี่ปุ่นด้วยตนเองได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น