JR East

เป็นตั๋วเดินทางแบบพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ใช้สำหรับการเดินทาง ในประเทศญี่ปุ่น (วีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน) และถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น และไม่ได้มีถิ่นพำนักอยู่อาศัยถาวรในประเทศญี่ปุ่น ที่สามาถใช้นั่งรถไฟสาย JR East ได้ทุกสายไม่จำกัดเที่ยว โดยเริ่มการเดินทาง จากสนามบินนาริตะ หรือฮาเนตะในโตเกียว และยังสามารถนั่งรถไฟชินคันเซ็น ตลอดจนรถไฟด่วนพิเศษที่ จะไปเซนได และนากาโน่ นอกจากนี้ ยังสามารถนั่งรถไฟในสาย Izu และ Nikko ได้อีกด้วย นับเป็นตั๋วเดิน ทางที่คุ้มค่ามาก