ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง

เริ่มต้นที่ 290 บาท

กรมธรรม์ครอบคลุมมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
มีหลายหลากแพ็คเกจ ยืดหยุ่นกับแผนการเดินทางของท่าน
ยื่นขอ Schengen Visa ได้ทุกแผนคุ้มครอง

จองประกันภัย
ล้างค่า
จำนวน :
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,
allianz-global

บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประกันภัยทางการเดินทาง  นโยบายนี้เริ่มเปิดตัวประกันภัยการเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 โดยเรายังคงพัฒนาการให้บริการทางด้านประกันภัย เพื่อให้ครอบคลุมในการให้ความช่วยเหลือทั่วโลกมีการให้บริการทุกระดับที่หลากหลายของประกันภัยทางการท่องเที่ยว ที่ครอบคลุมผลประโยชน์ที่กว้างขวาง รวมไปถึงการป้องกันการสูญหาย การถูกลักทรัพย์หรือการเกิดความเสียหายแก่กระเป๋าเดินทาง การเจ็บป่วย การช่วยเหลือทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล เมื่ออยู่ต่างแดน  หรือการชำระเงินคืนกรณียกเลิกการเดินทางฉับพลัน เป็นต้น

ประเภทของประกันการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว (ไม่เกิน 180 วัน) (Oasis Leisure,Oasis Tripper)
 ประกันภัยการเดินทางสำหรับขอวีซ่า เชงเก้น (ไม่เกิน 180 วัน) (Oasis Visa,Oasis Visa Plus)
ประกันภัยการเดินทางสำหรับนักธุรกิจ (ไม่เกิน 180 วัน) (Oasis Business)
ประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวตัวยง (เดินทางได้ครั้งละ ไม่เกิน 90 วัน กี่ครั้งก็ได้ภายใน 1 ปี) (Oasis Traveler)
ประกันภัยการเดินทางสำหรับครอบครัว (เดินทางได้ครั้งละไม่เกิน 4 ท่าน ผู้ใหญ่ไม่เกิน 2 ท่านบุตรอายุไม่เกิน 21 ปี) (Oasis Leisure,Oasis Tripper)

ระยะเวลาการเดินทาง Oasis
Visa 
Oasis 
Visa Plus 
Oasis
Tripper
Oasis
Leisure
Oasis
Business
Oasis
Traveller
 รายบุคคล รายบุคคล รายบุคคล ครอบครัว รายบุคคล ครอบครัว เฉพาะรายบุคคล เฉพาะรายบุคคล
 1-4 วัน 290 295 300 600 815 1,630 915 เบี้ยประกันรายปี โดยมีระยะเวลาการเดินทาง ไม่เกิน 90 วัน ต่อเนื่องภายในระยะเวลา 1 ปี
ราคา 6,315
(สำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำ)
5-7 วัน 355 410 370 740 925 1,850 1,025
8-10 วัน 420 505 430 860 1,240 2,480 1,440
11-14 วัน 655 695 695 1,390 1,380 2,760 1,655
15-22 วัน 1,235 1,405 1,305 2,610 2,170 4,340 2,470
23-31 วัน 1,330 1,615 1,445 2,890 2,480 4,960 2,940
32-45 วัน 1,915 2,135 2,185 4,370 3,655 7,310 3,705
46-62 วัน 2,075 2,300 2,405 4,809 3,940 7,880 4,320
63-75 วัน 2,445 2,625 2,725 5,450 4,650 9,300 4,935
76-90 วัน 2,605 2,845 3,150 6,300 5,335 10,670 5,530
91-120 วัน 3,925 4,465 4,670 9,340 6,210 12,420 6,910
121-150 วัน 5,955 6,705 7,210 14,420 8,465 16,930 8,765
151-180 วัน 7,965 8,920 9,225 18,450 11,680 23,360 12,110

*สกุลเงินแสดงหน่วยเป็นเงินบาทไทย*

*สามารถยื่นขอวีซ่า Schengen ได้ทุกแผน
*แผนครอบครัวคุ้มครองสูงสุด 4 ท่าน อย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นบิดา หรือมารดา (บุตรต้องอายุไม่เกิน 21 ปี)

ประเทศที่(บริษัทประกันภัย)ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้
กินี คองโก คิวบา ชาด ซาอุดีอาระเบีย
ซูดาน ตูนิเซีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บุรุนดี ปากีสถาน
มอนเตเนโกร มอริเตเนีย มอลโดวา มาซิโดเนีย มาลี
ยูเครน ลิเบีย สโลวีเนีย หมู่เกาะโซโลมอน อัฟกานิสถาน
อาหรับซีเรีย อิรัก อิสราเอล อิหร่าน เกาหลี (เหนือ)
เซอร์เบีย เซาท์ซูดาน เบลารุส เม็กซิโก เยเมน
เลบานอน เอริเทรีย เฮติ แอฟริกากลาง แอลจีเรีย
โกตดิวัวร์ โคลัมเบีย โซมาลี ไทย ไนจีเรีย
ไนเจอร์ ไลบีเรีย
ตารางกรมธรรณ์และรายละเอียดการคุ้มครอง