จองรถเช่าญี่ปุ่น

จองรถเช่าญี่ปุ่น

สิทธิประโยชน์เมื่อจองกับ SBA
 • ประกันภัยชั้น 1 คุ้มครองตลอดการเดินทาง ฟรี ! และค่าเสียหายส่วนแรกถ้าเกิดอุบัติเหตุ
 • บริการติดตั้งระบบนำทางในรถยนต์ (GPS) ฟรี ! ซึ่งสำคัญมากสำหรับการขับรถเที่ยวเอง
 • บริการจองบัตรทางด่วน ETC ฟรี ! ถ้าคุณต้องใช้
 • บริการเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ฟรี ! เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ
 • บริการเพิ่มผู้ขับขี่คนที่ 2 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ฟรี !
 • งดเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับ การรับ-คืนรถต่างสาขา ในจังหวัดเดียวกัน ฟรี !
 • ช่องทางการติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการชดเชยค่าเสียหาย ฟรี ! (รถเสีย ลมยางอ่อน และติดต่อเจ้าหน้าที่ ทันที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
ค่าประกัน NOC
NOC (Non Operation charge) คือ ค่าเสียหายที่จ่ายให้กับโตโยต้า กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ, ถูกขโมย, เสียหาย, สกปรก ฯลฯ จนจำเป็นต้องซ่อมหรือทำความสะอาดรถ ลูกค้าจะได้รับยกเว้นไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทางธุรกิจในระหว่างนั้น โดยมีรายละเอียดค่าเสียหายดังนี้
 • รถยังขับได้ เสีย 20,000 เยน
 • รถขับไม่ได้ เสีย 50,000 เยน
โดย NOC ครอบคลุมกรณียางแตก, จานปิดดุมล้อสูญหาย/เสียหาย [ค่าซ่อม/ค่าเปลี่ยนฟรี] รองรับปัญหาที่เกิดกับยางด้วยเช่นกัน หมายเหตุ : ไม่ต้องเสียค่าซ่อมยางที่เสียหาย, ค่ายางใหม่และค่าแรงกรณีต้องเปลี่ยนยาง, ค่าจานปิดดุมล้อที่สูญหาย และค่าล้อกรณีล้อเสียหาย หมายเหตุ :
 • การเปลี่ยนยางอะไหล่ โปรดใช้จุดบริการของบริษัทประกันที่ระบุไว้ หรือเปลี่ยนด้วยตนเอง
 • หากรถยนต์ไม่มียางอะไหล่และยางแตก โปรดใช้จุดบริการของบริษัทประกัน อย่าใช้อุปกรณ์ปะยางที่ติดมากับรถเอง โดยรถจะถูกส่งไปยังอู่ซ่อมรถซึ่งอยู่ใกล้กับจุดบริการที่สุด (ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของจุดให้บริการบริษัทประกัน)
 • กรณีจำเป็นต้องปะยางฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ปะยางที่ติดมากับรถ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์ปะยางที่ติดกับมากับรถเอง
 • เมื่อจะเปลี่ยนยางใหม่ กรุณาแจ้งล่วงหน้าไปยังสาขาที่เช่ารถมา และเปลี่ยนยางโดยใช้ยางประเภทเดียวกับยางที่เสียหาย (กรณีนอกเหนือจากนี้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)
 • ในบางกรณี ลูกค้าอาจต้องสำรองจ่ายค่าซ่อมยางหรือค่าเปลี่ยนยางไปล่วงหน้าก่อน จากนั้นจึงนำใบเสร็จมาขอเงินคืนที่สาขาเมื่อลูกค้านำรถมาคืน
**โดยสามารถซื้อประกันครอบคุลมค่า NOC ได้ วันละ 180 บาท
วิธีการคำนวนค่าเช่า
 • เริ่มต้นเช่า โดยเช่า 12 ชั่วโมงแรก หรือ 24 ชั่วโมงแรก
 • ในกรณีต้องการเช่า 13 ชั่วโมงนั้น ให้นับเป็นเช่า 24 ชั่วโมงแรก
 • หลังจาก 24 ชั่วโมงแรก สามารถเช่าเพิ่มเป็นรายชั่วโมงหรือ ราย 24 ชั่วโมงได้
 • ในกรณีเช่าเพิ่มแบบรายชั่วโมงแพงกว่าแบบราย 24 ชั่วโมง ให้คิดค่าเช่าเป็นราย 24 ชั่วโมงแทน
เช่น รายชั่วโมงแรก 3,500 บาท / รายชั่วโมงละ 460 บาท / ราย 24 ชั่วโมง 3,200 บาท
 • กรณีเช่า 2 วัน (48 ชั่วโมง)  + 8 ชั่วโมง
 • จะมีการคำนวน >> 24 ชั่วแรก + ราย 24 ชั่วโมง + รายชั่วโมง (8 ชั่วโมง)
 • โดย 8 ชั่วโมงที่เกินนั้นเป็นราคา 460 x 8 = 3,680 บาท ซึ่งค่าเช่ามากกว่าราย 24 ชั่วโมง (3,200 บาท) จึงคิดเป็น 3,200 บาทแทน
 • ดังนั้นราคารวม >> 3,500 + 3,200 +3,200 = 9,900 บาท
*การนับเป็นราย 24 ชั่วโมง เช่น รับรถ 9.00 AM 18 ส.ค.  - คืนรถ 9.00 AM 19 ส.ค.
กรอกแบบฟอร์มจองรถเช่า
 • กรณียังไม่มีใบขับขี่สากล สามารถจองก่อนได้ แต่ลูกค้าต้องทำใบขับขี่สากลก่อนการขับจริงนะคะ
 • รายละเอียดสาขารับ/คืนรถ และเวลาทำการของ "ศูนย์โตโยต้า" ทั่วประเทศ คลิก
 • กรณีไม่ทราบสาขารับ/คืนรถ สามารถระบุเป็นพื้นที่ หรือโรงแรมได้เลยคะ เจ้าหน้าที่จะทำการหาศูนย์ที่ใกล้ๆ หรือเดินทางสะดวก
 • การคืนรถข้ามจังหวัดมีค่าธรรมเนียม (จังหวัดเดียวกันไม่เสียค่าธรรมเนียม) คลิกเพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียม
การเช่า Snow Tire (สำหรับขับรถในเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์เท่านั้น)
 • ลูกค้าสามารจอง Snow Tire ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป (กรณีจองก่อนเดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่จะทำการส่งจองให้ในภายหลัง)
 • พื้นที่ที่หิมะตกเป็นปกติ เช่น เกาะฮอกไกโด ไม่มีค่าธรรมเนียมการเช่า
 • พื้นที่นอกเขตที่กำหนด มีค่าธรรมเนียมการเช่า 1,500 - 2,000 เยน/24 ชั่วโมง ราคาขึ้นอยู่กับประเภทรถที่เช่า
 • ศูนย์รับ/คืนรถบางแห่งไม่มี Snow Tire ให้บริการ โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บัตรทางด่วน ETC (Electronic Toll Collection) บัตรสำหรับใช้บนทางด่วน แบบขับผ่านได้เลย ชำระเงินตามการใช้จริงตอนคืนรถ (ค่าเช่า 324 JPY ชำระตอนรับรถ) ซึ่งบางพื้นที่มีบัตรทางด่วนแบบเหมาไม่จำกัดครั้งการขึ้นด้านล่าง
 • บัตรเหมาทางด่วนเกาะฮอกไกโด Hokkaido Expressway Pass (HEP) ข้อมูลเพิ่มเติม
 • บัตรเหมาทางด่วนภูมิภาคชูบุ Central Nippon Expressway Pass (CEP) โดยสาขารับและคืนรถ ต้องอยู่ในสาขาที่มีให้เช่าบัตร CEP เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม
 • บัตรเหมาทางด่วนเกาะคิวชู Kyushu Expressway Pass  (HEP) ข้อมูลเพิ่มเติม
 • บัตรเหมาทางด่วนโซนโทโฮคุ Tohoku Expressway Pass  (TEP) ข้อมูลเพิ่มเติม
 • บัตรเหมาทางด่วนทั้งประเทศญี่ปุ่น Japan Expressway Pass  (JEP) โดยสาขารับและคืนรถ ต้องอยู่ในสาขาที่มีให้เช่าบัตร JEP เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม

จองรถเช่า คลิ๊กเลย